You are here:  / Pozostałe / Dom dziecka fundacja

Dom dziecka fundacja

Kłopoty maluchów bez rodziców – pomoc dla rodzin tymczasowych
Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi oraz ich przywódcami, jest zapewnienie beztroskiego, bezpiecznego dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom. Łączy się to z prawem do oświaty, osobistego rozwoju i poszanowania godności każdego potomka. Oczywistym środowiskiem, w którym prawa te są spełniane jest rodzina. W momencie niemniej jednak, kiedy tak właściwie rodzina, z punktu widzenia dziecka, przestaje istnieć lub ewentualnie działać, państwo, poprzez własne instytucje ma obowiązek przejąć opiekę nad potomkiem do czasu jego pełnoletniości. Reguła taka była spełniana też w czasach, kiedy tak właściwie nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodziców znajdowały schronienie w sierocińcach oraz rozmaitego rodzaju ochronkach. Były one prowadzone przez towarzystwa dobroczynne bądź też stowarzyszenia – wypróbuj Dom dziecka fundacja. Jakość tej opieki bywała czasem nadzwyczaj uciążliwa, zawsze niemniej jednak zakładano w nich szansę przekazania podopiecznego na wychowanie rodzinie, jaka go wybrała, choć nie zawsze było to tożsame z adopcją.

Artykuły: